کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
درخشش تیم استارتاپی دانشجویان علوم ‌پزشکی گناباد در نخستین کنگره و جشنواره ملی شیخ الرئیس
Monday 27 th November 2023
کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بین دانشگاه‌های کلان منطقه 9 در ارزشیابی فعالیت های توسعه فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
Monday 27 th November 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس