کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اولین "مدرسه جامع هوش مصنوعی" در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد
Sunday 31 st December 2023
وبینار آموزش نرم افزار Graph Pad Prism
Monday 25 th December 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس