کارگاه آموزشی تئوری و عملی " طراحی پرایمر و PCr" با تدریس دکتر میلاد خراسانی ، دکتری بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در روزهای نهم و دهم آذرماه 1401 برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۳:۰۳ قبل از ظهر

به همت کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  و انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه، کارگاه آموزشی تئوری و عملی " طراحی پرایمر و PCr"  با تدریس دکتر میلاد خراسانی ، دکتری بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در روزهای نهم و دهم آذرماه 1401   در آزمایشگاه جامع تحقیقات برگزار گردید. 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس