اطلاع رسانی 13 جایزه علمی و کارآفرینی مجمع خیران نخبه پرور فارس

انتشار محتوا: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۸:۲۲ قبل از ظهر
مجمع خیران نخبه پرور استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان فارس اقدام به اعطای 13 جایزه علمی، کارآفرینی و همچنین بورس های تحصیلی نموده است و از واجدین شرایط در سراسر کشور برای ثبت نام در این جوایز دعوت به عمل می آورد.

مجمع خیران نخبه پرور استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان فارس اقدام به اعطای 13 جایزه علمی، کارآفرینی و همچنین بورس های تحصیلی نموده است و از واجدین شرایط در سراسر کشور برای ثبت نام در این جوایز دعوت به عمل می آورد.

متقاضیان می توانند از طریق سمانه www.shiraz-feca.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک و مستندات خود، برای شرکت در این جوایز اقدام نمایند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس