راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

انتشار محتوا: ۵ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۵:۵۴ قبل از ظهر

 

  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت اول لینک دانلود
  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت دوم لینک دانلود
  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت سوم لینک دانلود
  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت چهارم لینک دانلود

 

کلیات ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی
دستورالعمل ارزشیابی طرح های اثرگذار
محور پیامد پژوهش
دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی 1401
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس