آیین نامه ها و دستورالعمل ها

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۸:۲۰ بعد از ظهر
نحوه ذکر افیلیشن دانشگاه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی (جدید)
آیین نامه طرح های چند مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی 
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس