کارشناسان

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۶:۲۴ بعد از ظهر
نام و نام خانوادگی:علی اصغر خواجه
سمت:کارشناس امورپژوهشی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری, مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس:051-57223028 داخلی 154
شرح وظایف :  شرح وظایف

نام و نام خانوادگی:مریم نجار
سمت:کارشناس امورپژوهشی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری, مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس:051-57223028 داخلی 154
شرح وظایف :  شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: وجیهه سادات باقرزاده
سمت: کارشناس اخلاق در پژوهشی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری, مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس:051-57223028 داخلی 154
شرح وظایف :  شرح وظایف

نام و نام خانوادگی:بهاره فیروز
سمت:کارشناس اخلاق در پژوهشی
آدرس:گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری, مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس:051-57223028 داخلی 154
شرح وظایف :  شرح وظایف

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس