شورای پژوهشی دانشگاه

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۳:۲۳ بعد از ظهر
# تصویر نام خانوادگی رتبه
1 دکتر لیلا صادق مقدم دانشیار سالمند شناسی
2 دکتر محمد امین مومن مقدم استادیار بیوشیمی بالینی
3 دکتر رضا اسماعیلی
استادیار اقتصاد سلامت
4 دکتر علی عالمی
استاد اپیدمیولوژی
5 دکتر محمدرضا منصوریان
استادیار آموزش پزشکی
6 دکتر مهدی مشکی
استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
7 دکتر نرجس بحری
دانشیار بهداشت باروری
8 دکتر عبدالجواد خواجوی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
9 دکتر علی فیروزی
استادیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای
10 دکتر سید حسین ابطحی 
دانشیار بیوشیمی بالینی
11 دکتر حبیب شارعی نیا
مربی پرستاری داخلی - جراحی
12 دکتر حمیده محمدزاده
استادیار بیماری‌های پوست
13 دکتر ملیحه امانی
استادیار بیماری‌های پوست
14 دکتر مجید نخعی
استادیار سیاستگذاری سلامت
15 دکتر محمود تقوی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط
16 نجمه ابراهیمی
مربی پرستاری کودکان
17 دکتر رقیه رحمانی
دانشیار بهداشت باروری
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس