شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۰:۳۴ قبل از ظهر

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:

سامانه علم سنجی

# تصویر نام و نام خانوادگی رزومه
1 دکتر سید حسین ابطحی سامانه علم سنجی
2 دکتر علیرضا عطاردی سامانه علم سنجی
3 دکتر جعفر حاجوی سامانه علم سنجی
4 دکتر محمد حسن مینوئیان سامانه علم سنجی
5 دکتر کوکب بصیری مقدم سامانه علم سنجی
6 دکتر محمد تقی خدادادی سامانه علم سنجی
7 دکتر محمد کشتکار سامانه علم سنجی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس