شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۰:۳۴ قبل از ظهر
این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر محمدحسین ابطحی
دکتر علیرضا عطاردی
  دکتر کوکب بصیری مقدم
  دکتر مینوئیان
دکتر محمد کشتکار
  دکتر آرش حمزه ای
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس