شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۳:۰۱ قبل از ظهر

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.

 
اعضای شورا:
# تصویر نام و نام خانوادگی رزومه
1 دکتر حسین عجم سامانه علم سنجی
2 دکتر لیلا صادق مقدم سامانه علم سنجی
3 دکتر علی محمدپور سامانه علم سنجی
4 دکتر محمدرضا منصوریان سامانه علم سنجی
5 دکتر جواد باذلی سامانه علم سنجی
6 دکتر موسی سجادی سامانه علم سنجی
7 دکتر مهدی بصیری مقدم سامانه علم سنجی
8 دکتر کوکب بصیری مقدم سامانه علم سنجی
9 دکتر حبیب شارعی نیا سامانه علم سنجی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس