شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۳:۰۱ قبل از ظهر
این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر علی محمدپور
دکتر لیلا صادق مقدم
دکتر موسی سجادی
  دکتر منصوریان
دکتر حسین عجم
دکتر کوکب بصیری مقدم
  دکتر بلوچی
  خانم سمانه نجفی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس