مدیریت امور مالی

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۰:۵۲ قبل از ظهر

مدیر امور مالی: مجتبی خدادادی

حسابدار: خانم اکرم نوری زاده، سید مهدی شجاعی

کارپرداز: علی اسماعیلی

امین اموال: سید علی داوودی

انباردار: سید علی داوودی 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس