شورای پژوهشی واحد بالینی بیمارستان

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۵:۳۷ بعد از ظهر
# تصویر نام و نام خانوادگی رتبه
1

دکتر لیلا صادق مقدم عباس پور

دانشیار سالمندشناسی
2 دکتر مهدی پاسبان رئیس دانشگاه
3 دکتر اکرم بختیاری
استادیار بیماری‌های داخلی
4 دکتر ملیحه امانی
استادیار بیماری‌های پوست

یک نفر از اعضا هیئت‌علمی مسلط به متدولوژي تحقيق ترجیحاً اپيدميولوژيست يا آمار حياتي
حداقل یک نفر از اعضا هیئت‌علمی هر گروه تخصصي يا فوق تخصصي موجود در بيمارستان به انتخاب اعضاي هیئت‌علمی آن گروه
 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس