کمیته بودجه بندی طرح های تحقیقاتی

ایجاد شده در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۵:۳۹ قبل از ظهر
 
این کمیته به منظور بررسی بودجه طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار دانشگاه (شورای پژوهشی دانشگاه- شورا پژوهشی مراکز تحقیقات- شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی- شورای پژوهشی EDC ) و در جهت حمایت مالی در طرح های تحقیقاتی فعالیت می کند. کلیه طرح های تحقیقاتی پس از تصویب در شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار و تایید کیمته اخلاق، در کمیته بودجه بندی، بودجه نهایی آن ها تصویب می شود.
اعضای کمیته:
# تصویر نام و نام خانوادگی رتبه
1 دکتر لیلا صادق مقدم
دانشیار سالمندشناسی
2 دکتر محمد امین مومنی مقدم
استادیار بیوشیمی بالینی
3 دکتر رضا اسماعیلی
استادیار اقتصاد سلامت
4 دکتر مهدی مشکی
استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
5 دکتر علیرضا محمدزاده
دانشیار میکروب شناسی
6

دکتر مجید نخعی

 

استادیار سیاستگذاری سلامت
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس