معرفی ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

ایجاد شده در ۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۵:۳۷ قبل از ظهر

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور همه‌ساله توسط معاونت تحقیقاتی و فن‌آوری وزارت بهداشت بر اساس چهار محور حاکمیت و رهبری، محور توانمندسازی، محور تولید دانش و محور تحقیقات دانشجوییاستفاده از دانش موجود و بسیج منابع مالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که پایش طی دو مرحله شش‌ماهه اول و شش‌ماهه دوم سال صورت می‌گیرد و بر اساس آن ارزشیابی سالانه صورت می‌گیرد.

کارشناس مسوول ارزشیابی: راحله محرابی

شماره تماس:05157225082

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس