دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سوی دبیر کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویی به عنوان پژوهشگر برجسته اعلام شد.

انتشار محتوا: ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۲۲:۲۴ قبل از ظهر

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سوی دبیر کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویی به عنوان پژوهشگر برجسته اعلام شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس