مرکزتحقیقات پرستاری دانشگاه برگزار میکند:

نگرشی بر جنبه های مهم فرزندآوری

انتشار محتوا: ۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۱۸:۵۹ قبل از ظهر
مرکز تحقیقات پرستاری با همکاری هسته آموزش فرزندآوری، دفترهم اندیشی اساتید و کارگروه پاسخگویی اجتماعی دانشگاه برگزار میکند:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس