انتخاب دانشجوي پژوهشگر برجسته كشوري مطابق بند ك ماده ۲ آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

انتشار محتوا: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۴۵:۰۵ بعد از ظهر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس