همکاری های مشترک خارج دانشگاهی آزمایشگاه جامع تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۷:۴۶ قبل از ظهر
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس