فرم ها و دستورالعمل های آزمایشگاه جامع تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۹:۴۱ قبل از ظهر
تعرفه ی استفاده از تجهیزات و خدمات تخصصی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد (سال 1402)
قوانین عمومی کار در آزمایشگاه جامع تحقیقات گناباد
دستورالعمل کار در آزمایشگاه سلولی-مولکولی
دستورالعمل کار در اتاق کشت سلولی
دستورالعمل کار با مواد شیمیایی پرخطر
دستورالعمل نحوه ی استفاده از چشم شوی اضطراری
دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی
دستورالعمل استفاده از سمپلر
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
فرم درخواست خدمات تخصصی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس