دستورالعمل استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی(sop)

انتشار محتوا: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۹:۴۹ قبل از ظهر

 

 

ردیف

 

 

نام دستگاه

 

مشخصات دستگاه

 

عملکرد دستگاه

 

SOP

 

عکس

 

 

خشک کن انجمادی

 

:Christ-آلمان

:LD Plus Alpha ۲-۴

 

 

ابگیری و خشک کردن نمونه ها

 

 

 
 

 

۲

 

اسپکتوفتومتر

 

بلور آزما: ایران

Bloorspec Photo(UV-VIS-NIR)

 

تعیین غلظت و محدوده جذب ترکیبات در محلولهای آبی و ارگانیک در محدوده طول موج مرئی و فرابنفش ) ۱۹۱ تا ۱۱۱۱ نانومتر

 

 

 
 

 

۳

 

بن ماری

 

Memmert- :آلمان

طیف آزما طب: ایران 

 

تامین دمای مناسب جهت آزمایشات مختلف تا ۱۱۱ درجه

 

 
SOP 

 

 

 

۴

 

فور

 

Memmert :آلمان

 

خشک و استریل کردن لوازم شیشه ای

 

SOP 

 

 

 

۵

 

اتوکلاو

 

دانش بنیان کاووش دیان آزما: ایران

 

استریل کردن وسایل آزمایشگاهی از جمله تیوپها و محیط های کشت

 

 

 

 

 

۶

 

شیکرانکوباتوردار

 

JEIOTECH : کره

 

 

علاوه بر کنترل دمای درون محفظه، امکان هم خوردن محلول به صورت اوربیتالی یا دورانی را نیز مهیا می کند

 

 

 

۷

 

سانتیریفیوز یخچال دار

 

Hettich : آلمان

UNIVERSAL ۳۲۰R

 

جداسازی دو فاز در دماهای مختلف

 

 
 

 

۸

 

میکروفیوژ

 

آرناژن تجهیز: ایران

 

 

مخلوط کردن نمونه های داخل ویال ها یا لوله های با حجم کم

 

 

 

 

۹

 

یخساز پودری

 

فراسرد:ایران

 

 

تامین یخ برای آزمایش های مولکولی

 

 

 

 

۱۰

 

دستگاهPHمتر

 

فن آزما گستر: ایران

 

اندازه گیری و تنظیم اسیدیته یا بازیسیته محلول ها

 

 
SOP 

 

 

 

۱۱

 

دستگاهPHمتر

 

METTLER TOLEDO: سوئیس

 

 

اندازه گیری و تنظیم اسیدیته یا بازیسیته محلول ها

 

 

 

 

۱۲

 

هود لامینار

 

BEASTA : ایران

 

تامین محیط استریل جهت کشت سلولی

 

 

 

 

 

۱۳

 

اولتراسونیک هموژنایزر

 

BANDELIN :آلمان

 

همگن سازی محلولها با استفاده از امواج اولتراسونیک

 

 

 

 

۱۴

 

میکروسکوپ فلوروسنت

 

NIKON: ژاپن

 

بررسی نمونه های ایمنوفلورسانس

 

 

 

 

 

۱۵

 

 

رفرکتومتر

 

 

کنترل سیستم خاورمیانه- ایران

 

 

 
 
 دستگاهی است که کاربردهای آن در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی برای تعیین نوع ماده وغلظت و بریکس براساس سنجش ضریب شکست میباشد.

 

 

 
 
SOP 

 

 

۱۶

 

ژل داک

 

 BIORAD: آمریکا

 

عکسبرداری و ذخیره اطلاعات از ژله

 

 
SOP 

 

 

 

۱۷

 

تانک الکتروفورز افقی

 

Memmert: آلمان

 

الکتروفورز آگارز

 

 
SOP 

 

 
 

 

۱۸

 

ترموسایکلر PCR

 

BIORAD :آمریکا

 

جهت تکثیر قطعه ای خاص از ژن ها (DNA , RNA,CDNA)

 

 

 

۱۹

 

ترموسایکلر PCR

 

Applied biosystem:آمریکا

Veriti

 

جهت تکثیر قطعه ای خاص از ژن ها (DNA , RNA,CDNA)

 

 

 

 

۲۰

 

ترموسایکلر PCR

 

Applied biosystem:آمریکا

miniAmp plus

 

جهت تکثیر قطعه ای خاص از ژن ها (DNA , RNA,CDNA)

 

 

 

۲۱

 

Real Time PCR

 

 BIORAD :آمریکا

 

 انجام PCR کمی و کیفی

 

 

 

۲۲

 

ترازو

 

SARTORIUS GMBH : آلمان

 

توزین مواد

 

 
SOP  

 

 

 

۲۳

 

تانک ازت

 

BIORAD :آمریکا

 

 
 نگهداری طولانی مدت سلول ها و اصطلاحاً فریز آنها

 

 

 

 

۲۴

 

آب مقطر گیری

 

MILLIPORE :فرانسه

 

تهیه آب خالص از آب شور یا شیرین

 

 

 

 

 

۲۵

 

میکروسکوپ نوری

 

ZISS :آلمان

 

تولید تصاویر بزرگ­نمایی شده از اجسام کوچک

 

 
sop 

 

 

 

۲۶

 

میکروسکوپ نوری

 

OLYMPUS :آلمان

 

 
تولید تصاویر بزرگ­نمایی شده از اجسام کوچک

 

 
sop 

 

 

 

۲۷

 

هیتراستیرر

 

VELP : آلمان

 

همگن سازی محلول ها و ایجاد گرما برای واکش های گرمازا

 

 

 

 

 

۲۸

 

شیکرلوله

 

VELP:ایتالیا

 

جهت مخلوط و ترکیب کردن نمونه های داخل ویالها یا لوله ها با حجم کم

 

 

 

 

 

۲۹

 

حمام اولتراسونیک

 

ELMA : آلمان

جهت حذف سریع و کامل آلاینده ها از اشیاء است که در مخزن مایع با امواج فراصوت با فرکانس بالا

 

 

 

 

 

۳۰

 

سیستم کشت خون بک تک 

 

 BACTEC: آمریکا

 

 

تشخیص رشد

میکروارگانیسم ها در خون

 

 

 

۳۱

 

 کوره الکتریکی

 

طیف آزما: ایران

 

حرارت دهى مواد و محصولاتى

که در صورت تماس مستقیم شعله

با این محصولات کیفیت محصول نهایى

نا مطلوب مى‌گردد.

 

 

 
 
 
SOP 

 

 

۳۲

 

انکوباتور CO۲ دار 

 

  

 Memmert :آلمان

 

کشت سلول و بافت

 

 

 

۳۳

 

انکوباتور

 

 
 Memmert : آلمان

 

ایجاد دمای مناسب ۳۷ درجه 

برای رشد انواع سلولها، کشت

 

  

 
SOP 

 

 

۳۴

 

دستگاه امپدانس

 

 
 BSWA
 

 

اندازه گیری

ضریب جذب صوتی مواد

 

 

 

 

۳۵

 

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا(HPLC )

 

 
AgiLENT:آمریکا 

جداسازی و تعیین

مقدار طیف وسیعی از

ترکیبات آالینده، زیست فعال و ... در مقادیر بسیار کم

 

 

 
sop 

 

 ۳۶ ژرمیناتور  فن آزما گستر: ایران  کنترل دما، نور و رطوبت مورد نیاز برای رشد بذر گیاه، گیاهان دارویی و کشت بافت   sop  
 ۳۷ کجلدال  آرمیناد: ایران   هضم و تقطیر برای اندازه گیری پروتئین و نیتروژن در آب و مواد غذایی و مواد نفتی به روش کلدال    sop  
 ۳۸ هموژنایزر بافت یخچال دار   آلماژن فراتجهیز: ایران  همگن سازی ترکیبات حساس به دما    sop  
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس