کارکنان آزمایشگاه جامع تحقیقات

انتشار محتوا: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۵:۲۲ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی:دکترزهرا سعادتیان
سمت:رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات
تحصیلات:استادیار ژنتیک پزشکی
شماره تماس:

نام و نام خانوادگی: فاطمه نعمتی شهری
سمت:کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات
تحصیلات:کارشناسی ارشد میکروب شناسی بالینی
شماره تماس:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس