بررسي چالشها و مشكلات واحد باليني

انتشار محتوا: ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۶:۲۴ بعد از ظهر
جلسه بررسی چالش ها و مشکلات پیش روی واحد تحقیقات و توسعه بالینی در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی مشکلات و چالش ها، در مورد راهکار های قابل اجرا بحث و نتیجه گیری شد.

جلسه بررسی چالش ها و مشکلات پیش روی واحد تحقیقات و توسعه بالینی در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی مشکلات و چالش ها، در مورد راهکار های قابل اجرا بحث و نتیجه گیری شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس