حمایت از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

انتشار محتوا: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۹:۰۹ قبل از ظهر
با شروع سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و در راستای حمایت و تشویق دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی ، با مساعدت ریاست محترم دانشگاه مبلغ 5 میلیون ریال از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان کمک هزینه خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب به دانشجویان برگزیده اهدا گردید .

با شروع سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و در راستای حمایت و تشویق دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی ، با مساعدت ریاست محترم دانشگاه مبلغ 5 میلیون ریال از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان کمک هزینه خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب به دانشجویان برگزیده اهدا گردید . این دانشجویان از طرف کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها به عنوان دانشجویان فعال پژوهشی در حوزه تحقیقات و فناوری معرفی گردیده اند.

 

دانشکده

نام و نام‌خانوادگی

پزشکی

سرکار خانم فاطمه سادات حسینی

پزشکی

جناب آقای علیرضا فتحی

پیراپزشکی

جناب آقای الوندی

پیراپزشکی

جناب آقای منصوری

پرستاری

سرکار خانم فاطمه محمدی سلیمانی

پرستاری

جناب آقای تورج بروجردی

بهداشت

سرکار خانم آیدا احمدپور

بهداشت

سرکار خانم میترا عبدالهیان

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس