تور بازدید از مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی اردیبهشت 1402

انتشار محتوا: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۴۰:۱۷ بعد از ظهر
 دانشجویان فعال کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه روز شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه ساعت 14-12 از مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.
 دانشجویان فعال کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه روز شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه ساعت 14-12 از مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.
در این بازدید دانشجویان با مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی وتجهیزات پزشکی وفرآیند پذیرش طرح در مرکز رشد و مزایای آن آشنا شدند. در پایان از آزمایشگاه تخصصی فرآوری گیاهان دارویی و واحد های فناور مستقر در آنجا  بازدید نمودند.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس