جلسه پایش شش ماهه برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

انتشار محتوا: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۰:۰۱ قبل از ظهر

در مورخ 1402/01/30 جلسه پایش 6 ماهه برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری با حضور مدیران و کارشناسان در دفتر معاونت برگزار گردید.

در این جلسه گزارشات مربوطه توسط مدیران ارائه گردید و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفت.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس