برگزاري ژورنال كلاب با عنوان"بررسي وضعيت سلامت جسماني و رواني سالمندان روستايي"

انتشار محتوا: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۵:۲۰ قبل از ظهر

 

روز دوشنبه 15 اسفند 1401 ساعت 13-12 توسط آقاي محمودي دانشجو كارشناسي ارشد سلامت سالمندي زير نظر خانم دكتر صادق مقدم و همكاري مركز مشاوره با حضور اعضاي هيئت علمي و دانشجويان به صورت حضوري و مجازي در محل سالن رازي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گناباد برگزار شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس