برگزاري ژورنال كلاب با عنوان"delirium"

انتشار محتوا: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۱:۱۸ قبل از ظهر

روز يكشنبه 14 اسفند 1401 ساعت 13-12 توسط خانم نامي دانشجو كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي،تعدادي از مقالات معتبر داخلي و خارجي مرتبط با دليريوم در سالمندان زير نظر خانم دكتر صادق مقدم مورد نقد و بررسي قرار گرفت اين جلسه با همكاري مركز مشاوره و با حضور اعضاي هيئت علمي و دانشجويان به صورت حضوري و مجازي در محل سالن رازي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گناباد برگزار شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس