كارگاه هاي تخصصي مالكيت فكري و كارآفريني برگزار شد

انتشار محتوا: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۸:۱۷ قبل از ظهر

كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي با همكاري گروه توسعه فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي گناباد كارگاه هاي تخصصي در زمينه مالكيت فكري و كارآفريني با تدريس مهندس عطايي نژاد موسس و مدير عامل مركز نوآوري و كارآفريني تك(دانش بنيان) و موسس ايده شهر(پيكاتو) و داراي مدرك كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه تهران در روز دوشنبه 15 اسفند ماه 1401 در محل تالار دكتر روحاني پرديس دانشگاه برگزار شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس