برگزاری دو ژورنال کلاب با موضوع سالمندان

انتشار محتوا: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۲۷:۵۸ قبل از ظهر

كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي با همكاري دانشكده پرستاري، گروه پرستاري سالمندي و دفتر مشاوره دانشگاه علوم پزشكي گناباد دو ژورنال كلاب با عناوين زير به صورت حضوري و مجازي برگزار مي‌نمايد. 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس