برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق با عنوان" اخلاق با تاکید بر طرح های فناورانه"

انتشار محتوا: ۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۳:۳۰ قبل از ظهر

کارگاه آموزشی اخلاق با عنوان" اخلاق با تاکید بر طرح های فناورانه"  در روز دوشنبه مورخ 12/10/1401  به صورت مجازی توسط سرکار خانم دکترمینا مبشر دکترای اخلاق پزشکی و عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس