تبریک روز حسابدار

انتشار محتوا: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۸:۰۵ قبل از ظهر
معاون تحقیقات و فناوری به همراه معاون آموزشی و همکاران با حضور در واحد حسابداری، روز حسابدار را به این عزیزان تبریک گفتند.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس