راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

انتشار محتوا: ۵ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۵:۵۴ قبل از ظهر

 

  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت اول لینک دانلود
  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت دوم لینک دانلود
  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت سوم لینک دانلود
  فیلم آموزشی راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی قسمت چهارم لینک دانلود

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس