معرفی

هدف واحد توانمند سازی اساتید:

·         ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندیهای اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در جهت گسترش کیفیت پژوهش

 شرح وظایف واحد توانمند سازی اساتید:

1)      نیاز سنجی پژوهشی اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان  

2)      تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی و پژوهشی

3)   جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه جهت تدریس و شرکت در کارگاه های برنامه ریزی شده امور پژوهشی

4)      ارائه گزارش عملکرد در موعد های مقرر برابر جدول زمان بندی شده
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/20
تعداد بازدید:
281
Powered by DorsaPortal