شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
  دکتر محمدحسین ابطحی
   دکتر علیرضا عطاردی
  دکتر کوکب بصیری مقدم
  دکتر مینوئیان
  دکتر محمد کشتکار
  دکتر آرش حمزه ای
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/21
تعداد بازدید:
654
Powered by DorsaPortal