فرم ها
فرم خلاصه پیشرفت طرح تحقیقاتی
فرم مسوولیت طرح تحقیقاتی
فرم مقالات مستخرج از طرح تحقیقاتی

فرم درخواست شرکت در همایش داخلی
فرم اولیه پذیرش ایده

فرم ارزیابی ایده
فرم درخواست ترجمه کتاب
فرم درخواست تالیف کتاب
 
فرم های پروپوزال طرح تحقیقاتی
 
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کیفی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کمی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی (جدید)
فرم پروپوزال پایان نامه
فرم پیش پروپوزال شورای پژوهشی دانشکده بهداشت(مختص طرح های مرتبط با حوزه موضوعی دانشکده بهداشت)
چک لیست اخلاقی اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب‌پذیر
چک لیست اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
چک لیست اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی
چک لیست اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان
چک لیست اخلاقی پژوهش‌های ژنتیک پزشکی
چک لیست عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی 
تاریخ به روز رسانی: 1400/09/06
تعداد بازدید: 4316
تماس با ما
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ داخلی ۱۵۰
تلفن مستقیم دفتر معاونت: ۰۵۱۵۷۲۲۰۵۷۸
فکس: ۰۵۱۵۷۲۲۰۵۷۸
ایمیل : research@gmu.ac.ir
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal