شورای پژوهشی دانشگاه
به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می شود.

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1 دکتر لیلا صادق مقدم
CV
دانشیاردانشیار سالمند شناسی

2

دکتر جلال مردانه

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3

دکتر مجتبی کیان مهر

دانشیار

دکتری تخصصی بیوفیزیک

4
دکتر علی محمدپور
CV
دانشیار دکتری تخصصی پرستاری

5

دکتر جاویدی


 

6

دکتر علی عالمی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

7

دکتر عبدالجواد خواجوی

CV

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

8

دکتر مهدی مشکی

Scopus

استاد

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

9
دکتر محمدرضا منصوریان
استادیار دکتری تخصصی آموزش پزشکی
10
دکتر رضا اسماعیلی
استادیار دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
11
دکتر نرجس بحری
استادیار دکتری تخصصی بهداشت باروری
12
دکتر فریبا عسکری
CV
Scopus
Google Scholar

 
13
دکتر جلیل مشاری
CV
  
14 دکتر حمیده محمدزاده
15 مهندس قاسمی
16 دکتر ابطحی
17 مجتبی ازقندی شهری  
18 علی اصغر خواجه کارشناس
تاریخ به روز رسانی: 1401/02/12
تعداد بازدید: 1470
تماس با ما
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ داخلی ۱۵۰
تلفن مستقیم دفتر معاونت: ۰۵۱۵۷۲۲۰۵۷۸
فکس: ۰۵۱۵۷۲۲۰۵۷۸
ایمیل : research@gmu.ac.ir
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal