کمیته بودجه بندی طرح های تحقیقاتی
این کمیته به منظور بررسی بودجه طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار دانشگاه (شورای پژوهشی دانشگاه- شورا پژوهشی مراکز تحقیقات- شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی- شورای پژوهشی EDC ) و در جهت حمایت مالی در طرح های تحقیقاتی فعالیت می کند. کلیه طرح های تحقیقاتی پس از تصویب در شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار و تایید کیمته اخلاق، در کمیته بودجه بندی، بودجه نهایی آن ها تصویب می شود.
اعضای کمیته:

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1 

دکتر لیلا صادق مقدم

CV
Scopus
Google Scholar
  

1


CV
Scopus

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

2

دکتر جلال مردانه

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

10
دکتر محمدرضا منصوریان
استادیاردکتری تخصصی آموزش پزشکی
11
دکتر رضا اسماعیلی
استادیاردکتری تخصصی اقتصاد سلامت
12
دکتر علیرضا محمدزاده
CV
Scopus
Google Scholar
استادیاردکتری تخصصی
16 علی اصغر خواجهکارشناس
تاریخ به روز رسانی: 1401/02/12
تعداد بازدید: 1392
Powered by DorsaPortal