اطلاعات تماس همکاران معاونت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پرشکی گناباد

شماره مستقیم دفتر معاونت تحقیقات: 57220578
شماره حوزه پردیس دانشگاه (تلفنخانه) 57223028- 57225027

دکتر لیلا صادق مقدم (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه)

زهرا فانی (مسئول دفتر) داخلی 150

توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه

دکتر مؤمن نسب (سرپرست گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه)- داخلی 157

علی اصغر خواجه ( کارشناس امور پژوهشی ) - داخلی153

وجیهه سادات باقرزاده ( کارشناس امور دانشگاهی و روابط بین الملل و کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش) - داخلی 151

آقای علی اکرامی ( مدیر اجرایی مجلات علمی پژوهشی دانشگاه) - داخلی

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

خانم راحله محرابی ( مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه)- داخلی 160

بتول توانای مندی (کتابدار) - داخلی 168

سمیه پاک نژاد (کتابدار) - داخلی 163

فاطمه دولتی (کتابدار)- داخلی 163

مرضیه فیض ربانی (کتابدار) - داخلی 162

فهیمه عبدی (کتابدار) - داخلی 168

علیرضا خاکپور( کمک کتابدار)- داخلی 161

سید محمد یوسف زاده ( خدمات)- داخلی169

مراکزتحقیقاتی

دکتر زهره عبدی مقدم ( رئیس مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه ) - داخلی 159

جناب آقای مهندس رضا سلیمانی ( کارشناس تجاری سازی گروه فناوری سلامت) - داخلی 156

جناب آقای مهندس فیروزی( رئیس گروه فناوری سلامت دانشکاه) - داخلی 159

زهرا فانی ( کارشناس توسعه فناوری گروه فناوری سلامت)

دکتر مجید نخعی ( رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) - داخلی 170 مستقیم 57119025

امین غلامی مند ( مسئول دفتر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه)- داخلی 170

خانم جاودانی ( معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی171

دکتر تکتم پیکانی ( عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی312

( عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی312

( کارشناس امور پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی175

وجیهه آرمان مهر ( پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه)- داخلی172

مهندس مجتبی نخعی پور (پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه )-داخلی126

صدیقه عربی ( مدیر داخلی مجله تخصصی پژوهش و سلامت) - داخلی158

دکتر نرجس بحری ( رئیس مرکز تحقیقات موثر برسلامت SDH )- داخلی 170

خانم سروری ( متصدی امور دفتری و بایگانی SDH)

(معاون خانم دکتر کلانکش ژوهشی مرکز تحقیقات موثر برسلامت SDH)- داخلی127

واحد فناوری اطلاعات

مهندس محمد مصباح ( کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری- کارشناس وب سنجی) - داخلی 373
خانم مهندس نقوی (کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری- مسئول سامانه پژوهشیار) داخلی 375

کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم نجمه ابراهیمی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ) - داخلی 155

جناب آقای سجاد رضایی ( دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی )

خانم نعمتی ( کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی ) - داخلی 155

تاریخ به روز رسانی: 1401/02/27
تعداد بازدید: 2664
Powered by DorsaPortal