ارزشیابی پژوهشی
ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و  مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. 
کارشناس مسوول ارزشیابی دانشگاه: مهندس میثم داستانی
کارشناس ارزشیابی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت: ملیجه پیشوایی
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/18
تعداد بازدید: 927
Powered by DorsaPortal