مجوز ورود

♦♦ واردات مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی( سامانه ttac.ir ):

 ﺍﺯﺗﺎﺭﯾﺦ ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1346ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﻰ ﯾﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﯾﺎﺁﺭﺍﯾﺸﻰ ﺍﺯ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﻰ و ﮐﯿﻔﯿﺘﻰ ﺑﻪ منظوﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ  ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮوﺍﻧﻪ وﺭوﺩ ﺍﺯ وﺯﺍﺭﺕ بهداشت ﺍﺳﺖ و وﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍى ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮوﺍﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺩ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺍﺩى ﮐﻪ ﺑه عنوان نگهدارنده ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ وﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪاشت ﺗﺴﻠﯿﻢ نماید.

  توجه مهم: برای دریافت استانداردها به سایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مراجعه گردد. ( www.isiri.gov.ir )

  توجه: برخی مواد اولیه مشمول ثبت منبع به شرح زیر می باشند:

 ژلاتین- کره حیوانی- شیر خشک صنعتی- ذرت منجمد شیرین- لیوان کاغذی- برنج و ... که در صورت نداشتن مجوز ثبت منبع، باید از طریق سازمان غذا و دارو به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی اقدام گردد. ( www.fda.gov.ir )

 
1

آشنایی با سامانه ترخیص ttac

2ثبت منبع
تاریخ به روز رسانی: 1399/06/18
تعداد بازدید: 1806
Powered by DorsaPortal