کمیته دانشگاهی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS)
کمیته دانشگاهی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) در معاونت غذاوداروی دانشگاه تشکیل می شود و بررسی مستندات شرکت های متقاضی اخذ گواهی های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و هماهنگی وبرنامه ریزی انجام ممیزی و اعطای مجوز های لازم را دردستور کار دارد.
تاریخ به روز رسانی: 1399/11/07
تعداد بازدید: 1355
Powered by DorsaPortal