گواهی بهداشت

♦♦ صادرات مواد غذایی،آشامیدنی :


◊◊ مدارک لازم جهت صادرات مواد غذایی، آشامیدنی:

1- تکمیل فرم فارسی درخواست گواهی بهداشت مواد غذایی و آشامیدنی

2- رسید بانکی به مبلغ 500000 ریال واریزی به حساب نسیم نزد بانک مرکزی به شماره 080100004001081703018664 IRبا شناسه واریز 349081760124104041937140000999 جهت صدور گواهی بهداشت
3- تکمیل فرم لاتین گواهی بهداشت در دونسخه


*** اطلاعیه مهم: هزینه صدور گواهی بهداشت بر اساس مصوبه هیات امناء ***   

 به منظور صدور گواهی بهداشت جهت محصولات غذایی و آشامیدنی لازم است فرمهای ذیل در دونسخه تکمیل و بهمراه رسید بانکی پرداخت هزینه صدور گواهی بهداشت به اداره نظارت برموادغذایی وبهداشتی تحویل گردد:
1- درخواست فارسی تولیدکننده                               
تاریخ به روز رسانی: 1401/03/22
تعداد بازدید: 2037
Powered by DorsaPortal