پروانه بهداشتی ساخت

♦♦ پروانه ساخت :

به مدرکی اطلاق می‌شود که برای هر محصول با ترکیب، میزان مواد اولیه  و ویژگی‌های معین فرمول ساخت تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو صادر می‌گردد.
این مدرک مجوز نهایی وزارت بهداشت برای تولید فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و هر کالای دارای پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف می‌باشد.

◊راهنمای تکمیل فرم های پروانه ساخت

◊اشتباهات پر تکرار در لیبل ها و فرم ها

◊تحویل لوح فشرده حاوی فایل اکسل تکمیل شده اجزاء خواسته شده:

 ++++فایل اکسل اجزاء خواسته شده++++

◊آشنایی با نشانگر رنگی تغذیه ای

◊آشنایی با قوانین و مفاهیم محصولات تراریخته


◊◊◊ صدور/تمدید پروانه ساخت ◊◊◊

◊◊◊ مدارک لازم جهت صدور/تمدید پروانه ساخت  
1 فرم روکش فرم شماره 1
2 درخواست واحد تولیدی فرم شماره 2
3 فرم سه برگی ساخت فرم شماره 3
4 فرم تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره 4
5 فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره 5
6 تعدنامه عدم تراریختگی فرم شماره 6

◊◊ صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات ◊◊◊

◊◊ مدارک لازم جهت صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات  
1 فرم روکش فرم شماره 1
2 درخواست واحد تولیدی فرم شماره 2
3 فرم سه برگی ساخت فرم شماره 3
4 فرم تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره 4
5 فرم تعهد محضری تعلیق و ابطال پروانه صادره فرم شماره 5
6 فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره 6
7 تعهدنامه عدم تراریختگی فرم شماره 7

◊◊◊ صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت تولید قراردادی ◊◊◊

◊◊◊ مدارک لازم جهت صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت تولید قراردادی  
1 فرم روکش فرم شماره 1
2 درخواست واحد تولیدی فرم شماره 2
3 فرم سه برگی ساخت فرم شماره 3
4 فرم تعهدنامه فرم شماره 4
5 فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره 5
6 تعدنامه عدم تراریختگی فرم شماره 6

◊◊◊ صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات تولید قراردادی ◊◊◊

◊◊◊

مدارک لازم جهت صدور/تمدید/اصلاح پروانه ساخت صادرات تولید قراردادی

 
1 فرم روکش فرم شماره 1
2 درخواست واحد تولیدی فرم شماره 2
3 فرم سه برگی ساخت فرم شماره 3
4 فرم تعهدنامه رعایت نکات برچسب گذاری فرم شماره 4
5 فرم تعهد محضری تعلیق و ابطال پروانه صادره فرم شماره 5
6 فرم درخواست ارزیابی آزمایشگاه فرم شماره 6
7تعدنامه عدم تراریختگیفرم شماره 7
تاریخ به روز رسانی: 1399/11/04
تعداد بازدید: 2746
Powered by DorsaPortal