کارشناسان
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: مهدیه فرخنده
 • سمت: کارشناس مواد خوردنی وآشامیدنی
 • تماس: 051-57223514-داخلی 267
 • پست الکترونیک: 123@gmu.ac.ir
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: سعید رئیس زاده
 • سمت: کارشناس مواد خوردنی وآشامیدنی
 • تماس: 051-57223514-داخلی 267
 • پست الکترونیک: snut2009@yahoo.com
تصویر
 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل رجب زاده
 • سمت: کارشناس مواد خوردنی وآشامیدنی
 • تماس: 051-57223514-داخلی 267
 • پست الکترونیک: ab.rajabzadeh@yahoo.com
تاریخ به روز رسانی: 1401/05/24
تعداد بازدید: 2118
Powered by DorsaPortal