انتصاب خانم دکتر گوهری به عنوان مسئول کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه و برگزاری اولین جلسه کمیته مالکیت فکری

-
با حکم رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد سرکار خانم دکتر صدیقه گوهری بهاری به عنوان « مسئول کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه » منصوب شدند.
دراین راستا و پس از تشکیل کمیته مالکیت فکری و نوآوری نخستین جلسه آن با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه خانم دکترخسروان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اشاره به این که امروزه دارایی های فکری یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه فناوری به شمارمی روند، اظهار نمودند. عدم آشنایی با قوانین مالکیت فکری،زیان های مادی و معنوی زیادی را به همراه دارد و این امر لزوم حمایت و صیانت از دارایی های فکری اعضای هیأت علمی، دانشجویان و نوآوران را طلب می کند. در ادامه اعضا پیرامون وظایف کمیته و نحوه حمایت از ایده ها و اختراعات محققین تبادل نظر نمودند.لازم به ذکر است کمیته مالکیت فکری و نو آوری دانشگاه پس ازابلاغ آئین نامه ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و در راستا حمایت از مالکیت فکری و سازماندهی آن در حوزه های علم و فناوری و باهدف حفظ و صیانت از دارایی های فکری اعضا هیأت علمی، دانشجویی و نوآوران در حوزه سلامت و ایجاد زمینه لازم برای توسعه فناوری و نوآوری در این حوزه تشکیل شده است.
تاریخ:
1399/08/10
تعداد بازدید:
45
منبع:
Powered by DorsaPortal