فراخوان دریافت مقالات مرتبط با covid 19

-

احتراما به اطلاع می رساند Journal of Research and Health" "نشریه انگلیسی زبان مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد مقالات مرتبط با COVID-19 را در قالب Special Issue: Public Health and Coronavirus Disease 2019 در چهار حوزه سلامت عمومی شامل:

1) Epidemiology

2) Health Education and Promotion

3) Health Psychology and Sociology

4) Health Policy, Management and Economics

با پردازش و پیگیری سریع و در صورت پذیرش به صورت رایگان چاپ نماید.

تاریخ:
1399/02/14
تعداد بازدید:
233
منبع:
Powered by DorsaPortal