شورای پژوهشی دانشگاه
به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می شود.
 

ردیف

 تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

 1  دکتر شهلا خسروان دانشیار دکتری تخصصی آموزش پرستاری

1

 

دکتر سید علی سجادی

 CV
 Scopus

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

2

 

دکتر جلال مردانه

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3

 

دکتر مجتبی کیان مهر

 CV

دانشیار

دکتری تخصصی بیوفیزیک

 4 
 دکتر علی محمدپور
 CV
 دانشیار دکتری تخصصی پرستاری

5

 

دکتر جهانشیر توکلی زاده

 CV

استاد

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

6

 

دکتر علی عالمی

 CV

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

7

 

دکتر عبدالجواد خواجوی

CV 

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

8

 

دکتر مهدی مشکی

CV 
Scopus

استاد

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

10 
 دکتر محمدرضا منصوریان
 استادیار دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 11 
 دکتر رضا اسماعیلی
 استادیار دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
 12 
 دکتر نرجس بحری
 استادیار دکتری تخصصی بهداشت باروری
 13 
دکتر میترا صالحی
 CV
استادیاردکتری تخصصی انگل شناسی
 14 
 دکتر جلیل مشاری
CV
  
 15 
 دکتر لیلا صادق مقدم
CV
  
 16  علی اصغر خواجه کارشناس 
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/18
تعداد بازدید: 1154
Powered by DorsaPortal