کمیته بودجه بندی طرح های تحقیقاتی
این کمیته به منظور بررسی بودجه طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار دانشگاه (شورای پژوهشی دانشگاه- شورا پژوهشی مراکز تحقیقات- شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی- شورای پژوهشی EDC ) و در جهت حمایت مالی در طرح های تحقیقاتی فعالیت می کند. کلیه طرح های تحقیقاتی پس از تصویب در شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار و تایید کیمته اخلاق، در کمیته بودجه بندی، بودجه نهایی آن ها تصویب می شود.
اعضای کمیته:

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

 1  

دکتر شهلا خسروان

 دانشیار دکتری تخصصی آموزش پرستاری

1

دکتر سید علی سجادی

CV
Scopus

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

2

دکتر جلال مردانه

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

10
دکتر محمدرضا منصوریان
استادیار دکتری تخصصی آموزش پزشکی
11
دکتر رضا اسماعیلی
استادیار دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
12
دکتر علیرضا محمدزاده
CV
Scopus
Google Scholar
استادیار دکتری تخصصی 
16  علی اصغر خواجه کارشناس
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/18
تعداد بازدید: 1012
Powered by DorsaPortal