اطلاعات تماس همکاران معاونت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پرشکی گناباد

شماره مستقیم دفتر معاونت تحقیقات: 57220578
شماره حوزه پردیس دانشگاه (تلفنخانه) 57223028- 57225027

دکتر شهلا خسروان (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه) 

زهرا فانی (مسئول دفتر) داخلی 150

توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه

دکتر جلال مردانه (سرپرست گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه)- داخلی 157

علی اصغر خواجه ( کارشناس امور پژوهشی ) - داخلی153

وجیهه سادات باقرزاده ( کارشناس امور دانشگاهی و روابط بین الملل و کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش) - داخلی 151

راحله محرابی ( مدیر اجرایی مجلات علمی پژوهشی دانشگاه و کارشناس علم سنجی) - داخلی152

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

آقای مجتبی ازقندی ( مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه)- داخلی 160

مهندس میثم داستانی ( مسوول واحد خدمات اطلاع رسانی و ترجمان دانش )- داخلی 394

محمد مصباح ( کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری) - داخلی 237

بتول توانای مندی (کتابدار) - داخلی 168

سمیه پاک نژاد (کتابدار) - داخلی 163

فاطمه دولتی (کتابدار)- داخلی 163

مرضیه فیض ربانی (کتابدار) - داخلی 162

فهیمه عبدی (کتابدار) - داخلی 168

مرضیه اسدیان (کتابدار)- داخلی168

علیرضا خاکپور( کمک کتابدار)- داخلی 161

سید محمد یوسف زاده ( خدمات)- داخلی169

مراکزتحقیقاتی

دکتر جعفر حاجوی ( رئیس مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه ) - داخلی 159

جناب آقای مهندس رضا سلیمانی ( کارشناس تجاری سازی گروه فناوری سلامت) - داخلی 156

مهندس مهدی قاسمی ( رئیس گروه فناوری سلامت دانشکاه) - داخلی 159

زهرا فانی ( کارشناس توسعه فناوری گروه فناوری سلامت)

دکتر رضا اسماعیلی ( رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) - داخلی 170 مستقیم 57119025

امین غلامی مند ( مسئول دفتر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه)- داخلی 170

دکتر فاطمه هادیزاده طلاساز ( معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی171

دکتر تکتم پیکانی ( عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی312

نسیم خواجویان ( عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی312

مرتضی جوشنی ( کارشناس امور پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه ) داخلی175

وجیهه آرمان مهر ( پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه)- داخلی172

مهندس مجتبی نخعی پور (پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه )-داخلی126

صدیقه عربی ( مدیر داخلی مجله تخصصی پژوهش و سلامت) - داخلی158

دکتر رضا اسماعیلی ( رئیس مرکز تحقیقات موثر برسلامت SDH )- داخلی 170

امین غلامی مند ( متصدی امور دفتری و بایگانی SDH)

مهندس محمد حسین بهشتی (معاون پژوهشی مرکز تحقیقات موثر برسلامت SDH)- داخلی127

کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم دکتر میترا صالحی ( سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ) - داخلی 155

جناب آقای سجاد رضایی ( دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی )

خانم مهندس سمیه معتمدی نسب ( کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی ) - داخلی 314

تاریخ به روز رسانی: 1398/10/09
تعداد بازدید: 2149
Powered by DorsaPortal