رفع ابهام در خصوص مصووبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

رفع ابهام در خصوص مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
با توجه به ابهامات مطرح شده از طرف دانشگاههای علوم پزشکی کشور درخصوص " خصوص مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی" و نیز سایر مصوبات، از طریق فایل پیوست به اطلا می رساند:
 
رفع ابهام در خصوص مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
 
تاریخ:
1398/08/26
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal